UNA-TEC

ALCHAJMER – DEMENCIJA
Pored svakodnevne brige i neophodne njege, stručni tim nastoji da kroz različite aktivnosti održi trenutne korisnikove potencijale na što je duže moguće vrijeme. Osim toga osoblje pruža pomoć i podršku i članovima njihovih porodica da se pripreme i prihvate tok same bolesti. Različitim aktivnostima težimo da se proces zaboravljanja odvija što sporije.

 

dom una-tec com