UNA-TEC

BiH-Njemacka

Od 1.1.2016. godine SR Njemačka je ublažila zakonske uslove za pristup njemačkom tržištu rada za državljane Bosne i Hercegovine. Zbog toga su iz Savezne agencije za rad SR Njemačke izradili brošuru u kojoj su detaljno date informacije o dozvoli za boravak, uslovima i procesima za državljanke i državljane iz Bosne  i Hercegovine.

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

BAA071515_Broschuere IB_3_Bosnien-Herzegovina_V1

 

Zivot i rad u Njemackoj