UNA-TEC

Coaching je vrsta kontinuiranog profesionalnog odnosa koji pomaže osobi postići visoke rezultate u poslu, karijeri i organizaciji unapređujući pri tom i kvalitetu života. Coaching je individualiziran odnos koji ima jasan cilj i strukturu.

Nudimo svojim klijentima visoko profesionalan i individualiziran coaching u svim fazama života te za viši i visoki menadžment kako bi oni ostvarujući osobne ciljeve još više doprinosili ostvarenju kompanijskih strateških ciljeva.

Predmet coachinga može biti vrlo različit spektar znanja, vještina i stavova koji se odnose na interakciju pojedinca i sustava u kojem on djeluje.

Baza znanja i vještina naših coacheva kombinacija je praktičnih radnih iskustava u poslovnim organizacijama, psihologije i psihoterapijskih škola (teorije sustava, kibernetike).

Korisnik coachinga moći će:

 • Unaprijediti osobni stil rukovođenja
 • Učinkovito utjecati na svoje kolege
 • Efikasnije komunicirati
 • Razviti samopouzdanje
 • Razviti strateško razmišljanje
 • Uskladiti osobne ciljeve s kompanijskim ciljevima i vrijednostima
 • Povezati poslovne ciljeve sa svojim sposobnostima i snagama
 • Preuzeti odgovornost za osobni razvoj
 • Preuzeti odgovornost za razvoj zaposlenika u svojoj organizacijskoj jedinici
 • Učinkovito se snalaziti u procesima promjene
 • Brzo odlučivati i djelovati
 • Učinkovito pregovarati i prezentirati
 • Uskladiti poslovno i privatno
 • Upravljati vremenom
 • Savladavati stres

 

 

Coaching bez obzira na trajanje procesa, prolazi kroz sljedećih pet faza:

 

 1. Uvod ili pojašnjavanje potreba korisnika.

U ovoj fazi učestvuju: „poslovni sponzor“, „HR sponzor“, krajnji korisnik coachinga i coach. Naravno, ne postoje u svakom coachingu sve navedene strane. Coach najprije ispituje potrebe za razvoj viđene očima naručitelja i sponzora, a potom i krajnjeg korisnika. Uvodni razgovor služi kako bi se testirala „sukladnost“ („personal fit“) između coacha i krajnjeg korisnika i kako bi sve strane imale jednoznačan pogled na područje koje je potrebno zahvatiti coaching procesom.

 

 1. Procjena postojeće situacije.

U ovoj fazi učestvuju krajnji korisnik i coach. Područje coachinga se detaljno istražuje, definiraju se uzroci i posljedice i stvara se zajednički pogled na situaciju

 

 1. Definiranje ciljeva coachinga.

Definiraju se jasni i specifični ciljevi kao i mjere za procjenu stupnja njihovog ostvarenja. Definira se i vremenski okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva. Korisnik mora prepoznati važnost svakog cilja i biti s njim u potpunosti suglasan. Po dogovoru s korisnikom ili krajnji korisnik ili coach komunicira ciljeve i vremenske odrednice procesa naručitelju i/ili poslovnom sponzoru.

 

 1. Planiranje i izvedba akcija u svrhu postizanja cilja coachinga.

Na susretima se planiraju akcije koje korisnik između pojedinih susreta treba realizirati. Naši coachevi planiraju akcije koje su usko povezane s poslovnim zahtjevima kako bi značajno doprinijeli ostvarenju kompanijskih ciljeva.

 

 1. Evaluacija procesa

Odvija se mjesečno i služi u svrhu osiguranja kvalitete cjelokupnog coaching procesa. Redovni izvještaji o održavanju coaching blokova, potrebi za daljnjim coaching blokovima i stupnju zadovoljstva korisnika dostavljaju se HR sponzoru. Na zahtjev krajnjeg korisnika mogu se uz navedene izvještaje dostaviti i izvještaji o napretku ali jedino i samo uz potpunu transparentnost. Konačna evaluacija cjelokupnog coachinga odvija se po završetku i mjeri se stupnjem ostvarenja definiranih ciljeva. Završni izvještaj formiraju zajedno coach i krajnji korisnik. Korisnik je taj koji ga potom prezentira poslovnom i/ili HR sponzoru.

 

 

Bez obzira ko sponzorira ili naručuje coaching (korisnik coaching procesa u nekim slučajevima može biti i naručitelj istog) potrebno je ispuniti slijedeće preduvjete za efikasan coaching:

 

Dobrovoljnost i spremnost na promjenu
Krajnji korisnik pristupa coachingu svojevoljno, dobrovoljno i svjesno. Ukoliko su polaznik (korisnik) i naručitelj različita osoba potrebno je da korisnik coachinga želi biti u coachingu, ima potpunu informaciju tko i zašto je naručio za njega coaching, može povezati svoje osobne ciljeve s ciljevima coachinga.

 

Diskrecija
Sadržaj coachinga je povjerljiv i ne može biti komuniciran trećim osobama, bez obzira na poziciju koje iste zauzimaju u organizaciji. Ukoliko se od korisnika coachinga traži povratna informacija o coachingu on ju može dati kao odgovor na pitanje u kojoj je mjeri zadovoljan procesom i načinom rada. Coach nije dužan davati povratnu informaciju o napretku korisnika coachinga trećim osobama niti iznositi sadržaje koji su na coachingu prorađivane. Coach se također obavezuje da ne daje ostalim strukturama u organizaciji informaciju o tome ko su bili korisnici njegovog coachinga ukoliko sam korisnik želi ovu informaciju zadržati za sebe.

 

Sposobnost samokontrole (Self-management ability) kod korisnika coachinga
Budući da coaching nije proces identičan psihoterapiji i ne može biti zamjena za nju, polaznik ili korisnik coachinga mora biti u stanju vladati sobom i preuzeti odgovornost za osobni razvoj. U tom kontekstu se osobama koje su zbog fizičkog ili psihičkog oboljenja nesposobne upravljati svojim životom preporuča psihoterapija ili neki drugi oblik podrške.

 

Otvorenost
Kako bi coaching mogao biti uspješan nužna je otvorenost korisnika koja je uvelike povezana s ranije pojašnjenom diskrecijom i povjerenjem korisnika i coacha.

 

 

Trajanje I dinamika coachinga

Coaching je potpuno prilagođen osobi-korisniku, pa se i satnica u potpunosti prilagođava korisnikovim potrebama i mogućnostima. Uobičajeno trajanje coachinga je tri do šest mjeseci.

Radi se kroz dvosatne i/ili cjelodnevne susrete na kontinuiranoj sedmičnoj ili dvosedmičnoj osnovi.

Cjelodnevni coaching može se organizirati u obliku „Shadowinga“. Coach provede cijeli radni dan s korisnikom, promatra i bilježi njegove dnevno ponašanje, komunikacije, odluke i sl. To je dijagnostičko sredstvo i materijal za rad u narednim susretima.

Susreti koji se događaju s vremenskim razmakom većim od dvije sedmice u pravilu se ne smatraju kontinuiranim radom. U tom slučaju korisniku je primjerenije savjetovanje iz više međusobno neovisnih područja.