UNA-TEC

Mi smo trenerska i konzultantska kuća koja se bavi razvojem zaposlenika kroz edukacije i coaching, te HR procesima koji taj razvoj podržavaju. 

Naš tim sastoji se od visoko stručnih i iskusnih konzultanta, trenera i eksperata. Razvijamo partnerski odnos dugoročne suradnje s klijentima koji visoko vrednuju svoje zaposlenike. Naše usluge uvijek su krojene prema želji i mjeri klijenta.

Korisnik naših konzultantskih usluga jest kompanija u cjelini.

Naš sugovornik i strateški partner u ovom procesu jest Služba ljudskih potencijala ili pojedinci koji te funkcije u kompaniji obavljaju bez obzira na organizacijski dio u kojem su formalno smješteni.
Razni HR procesi predstavljaju alate putem kojih angažirani i zadovoljni zaposlenici ostvaruju izvanredne rezultate.

Ukoliko organizacija nema službu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala Una-Tec d.o.o. organizaciji nudi konzultantsku pomoć u ustroju takve službe koja se može sastojati od: 

 • odabira najpogodnijih radnika za tu službu
 • ustrojstva službe
 • izrade strategije rada službe
 • organizaciju poslova i radnih zadataka unutar službe
 • izrade razvojnih planova radnika službe
 • edukacije radnika službe
 • nabavku potrebnih alata i usluga
 • coaching i mentoring radnika u prvom razdoblju te njihov razvoj do samostalnog i djelotvornog obavljanja radnih zadataka

 

Katalog poslova i opisi radnih mjesta

 • Izrada kataloga poslova
 • Standardiziranje opisa radnih mjesta

 

Modeli kompetencija

 • Izrada modela generičkih kompetencija
 • Izrada modela rukovodnih (managerskih) kompetencija

Sustavna edukacija

 • Izrada edukacijskih planova i uspostava sustavne edukacije u skladu s modelom generičkih kompetencija za sve zaposlenike
 • Izrada modularnog edukacijskog plana i uspostava sustavne edukacije u skladu s modelom rukovodnih kompetencija za sve managerske razine
 • Provedba sustavnih edukacija baziranih na modelu kompetencija (vidjeti poglavlje o razvojnim programima)

 

Praćenje i nagrađivanje radne uspješnosti

 • Izrada sustava upravljanja učinkom prilagođenog organizaciji
 • Izrada ključnih pokazatelja uspješnosti na razini cijele organizacije, njenih dijelova i radnih mjesta
 • Izrada i implementacija 360 feedback – alata za sustavno i sveobuhvatno praćenje stupnja razvijenosti kompetencija kod pojedinog zaposlenika u organizaciji (alat može i ne mora biti povezan sa sustavom nagrađivanja a u pravilu je direktno povezan sa sustavnom edukacijom)
 • Prilagodba i implementacija softwarea za upravljanje učinkom i 360 feedback

 

Studije / istraživanja

 • Istraživanje zadovoljstva zaposlenika (razina i kvaliteta općeg i specifičnog zadovoljstva različitih segmenata zaposlenika)
 • Istraživanje zadovoljstva klijenata (razina i kvaliteta općeg i specifičnog zadovoljstva različitih segmenata klijenata)

 

Često se talentirani potencijali nalaze unutar same organizacije, samo ih treba prepoznati. Methodus svojim klijentima nudi savjetovanje po pitanju odabira optimalnog motivacijskog paketa za zaposlenike, te pomoć u nekim segmentima izvedbe ili pak potpunu provedbu odabranih programa motivacije zaposlenika:

 

 • Analiza ljudskih potencijala tvrtke (motivacijski intervjui, interna selekcija, planiranje organizacijske strukture)
 • Izrada prikladnih sustava nagrađivanja zaposlenika
 • Planiranje karijere (definiranje područja razvoja, definiranje edukacijskog plana i evaluacijskih kriterija)
 • Razvoj karijera
 • Izrada strategije razvoja ljudskih potencijala
 • Izgradnju timova i radnih skupina