UNA-TEC

Pravo na dobivanje novca iz EU fondova imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i građani pojedinci te njihove inicijative. Svi oni moraju biti iz zemalja članica EU ili iz zemalja kandidatkinja. EU fondovi imaju za svaki poziv definisane posebne uslove koji se razlikuju od poziva do poziva. Na isti način je u okviru poziva definisano ko može biti aplikant.

EU fondovi zahtijevaju da dobar projekt mora imati korist za širu zajednicu, ne samo za pojedinca koji je aplikant projekta jer u protivnom projekt neće proći. Morate se pozivati na prioritete iz strategija, operativnih programa i drugih dokumenata te dobro pirpremiti Vaš budžet. Svaka stavka koju izostavite ili uvećate trošak, može vas koštati oduzimanjem bespovratnih sredstava iz EU fondova. Upravo zato potrebno je vrlo detaljno napisati sve aktivnosti koje će se provoditi i objasniti ih do zadnjeg detalja. EU fondovi imaju dosta sitnica oko kojih treba paziti jer čak ako vam je ideja najbolja na svijetu, ako tehnički dio niste dobro odradili komisija Vam neće niti pročitati projekt.

U fondovi dostupni su svima, no komisija je vrlo rigorozna po pitanju odobrenja sredstava.