UNA-TEC

Priprema projekata podrazumijeva doradu i oblikovanje projektne ideje klijenta, a zatim i popunjavanje zadatog aplikacijskog obrasca.

Kako bi došli do Vaše konačne projektne ideje, potrebno je organiziranje više radnih sastanaka sa Vama/klijentima i Vašim potencijalnim partnerima kako bi se definirao projekt koji će zaista odgovarati Vašim potrebama, ali i koji će se uklapati u relevantne strateške programe i ciljeve. Tokom ovog procesa definiraju se ciljevi i aktivnosti projekta, te Vaše potrebe u smislu sredstava.

Izrada projektne dokumentacije obuhvata oblikovanje projekta u onaj format koji zahtijeva donator. Kod većine razvojnih projekata neprofitnog karaktera izrađuju se logička matrica, prijedlog projekta ili aplikacijski obrazac i budžet.