UNA-TEC

Ukoliko imate ideju o poduzetničkom pothvatu ili poboljšanju i unaprjeđenju svog poslovnog procesa, potrebno je utvrditi mogu li se za to ostvariti sredstva iz Europske unije, odnosno EU fondovi.

Ukoliko je odgovor potvrdan, potrebno je pronaći adekvatan poziv na koji će se projekat moći prijaviti te razviti ideju uz našu pomoć ili pomoć drugih konsultanata. Nakon toga potrebno je sagledati uslove poziva, ko može biti aplikant projekta, koliko se bespovratnih sredstava može dobiti, te koliki postotak mora financirati sam aplikant.

U određenom roku potrebno je napisati projektni prijedlog i prijaviti ga na poziv zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, a onda preostaje samo čekati evaluaciju Europske komisije. Ukoliko projekat prođe i ostvarite pravo na  bespovratna sredstva, za finansiranje Vaše ideje, krećete sa implementacijom i realizacijom iste.

UNA-TEC d.o.o. nudi Vam usluge praćenja i prijave na pozive, stoga ukoliko imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte

Kontakt EU Fondovi