UNA-TEC

Svojim klijentima pomažemo u izradi projektne ideje, pripremi dokumentacije za prijavu projekata i pružanje mogućnosti rada na provedbi istih. Izrada projekata za povlačenje bespovratnih sredstava glavna je usluga koju pružamo u našem djelovanju. Naš cilj je pružanje kvalitetne usluge koja će omogućiti našim klijentima ostvarenje sredstava za unaprjeđenje vlastitog poslovanja prvenstveno iz EU fondova.
Naša su odlika inovativne ideje i poseban fokus na svakog klijenta. Svaki novi projekt sagledavamo kao jedan izazov kojem pristupamo ozbiljnošću i profesionalizmom. Osim povećanja produktivnosti i efikasnosti poslovanja poduzeća, koji su dio naše misije, fokusirani smo i na nevladine organizacije koje kroz implementaciju projekata iz svog djelokruga rada mogu ispuniti svoje ciljeve i misije.

Smatramo da zajedničkom suradnjom i zajedničkim radom mogu nastupiti veliki pozitivni pomaci.

EU fondovi zaista pokrivaju široko područje, stoga pozivamo sve koji žele ulagati u svoje poslovanje neka poduzmu prve korake.

Informišite se i uzmite ono što Vam pripada.