UNA-TEC

Nudimo savjetodavne usluge i tehničku pomoć svim privrednim subjektima,  organizacijama, obrtnicima i lokalnim upravama koji žele za sufinanciranje provedbe projekta dobiti sredstva iz fondova Europske unije, razvojnih banaka, ministarstava na svim nivoima u BiH, općina, te iz drugih fondova i iz drugih mogućih izvora finansiranja.

Jedan od uzroka neuspjeha na pozivima za različite fondove je nepoznavanje pravila i procedura, te činjenice da mnogi subjekti nisu ni upoznati sa mogućnošću apliciranja na iste. Procedure uključuju: pripremu projektnih prijedloga, savjetovanje kod pripreme zahtijevane dokumentacije, monitoring nad implementacijom projekata, kao i samo izvještavanje prema finansijeru.

U slučaju nedostatka vremena i posebice nepoznavanja procedura dobro je potražiti usluge projektnog savjetovanja. Dobar projekat ne garantuje ujedno i uspjeh na pozivima za različite fondove. Postoje stroga pravila i procedure koje se moraju poštovati. Priprema projektnog prijedloga zahtjeva prvenstveno preciznost, jer Vaš konačan projektni prijedlog mora zadovoljavati sve zahtijevane elemente. U slučaju nedostatka vremena za detaljnu pripremu ili iskustva i znanja usluge projektnog savjetovanja su i više nego dobrodošle.